Novi Put

Novi Put

Association “New Road”
URL web stranice: http://smartaddons.com

"Novi put" i J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar potpisali sporazum o saradnji

Udruženje „Novi put“ i J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar su danas potpisali sporazum o saradnji.
Naše Udruženje će pružati besplatno porodično savjetovanje, besplatnu psihološku podršku i usluge psihoterapije korisnicima medicinskih usluga Doma zdravlja Stari grad Mostar.
Također ćemo kontinuirano raditi na unapređenjui jačanju saradnje kroz zajedničko djelovanje u borbi za zaštitu braka,porodice i djece, za zaštitu od nasilja i trgovine ljudima, kako bismo doprinijeli razvoju sretnijeg i sigurnijeg društva. 

Konferencija "Poticanje rješenja utemeljenih na pravima za borbu protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti širom Europe".

Predstavnica našeg Udruženja prisustvuje kongresu organizacija članica mreže Eurochild, koja se održava od 2.-3.7.2024. godine na Malti.

Tema konferencije je "Poticanje rješenja utemeljenih na pravima za borbu protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti širom Europe". Događaj, čiji su domaćini bili Eurochild i Malteška fondacija za dobrobit društva, uključivao je 15 radionica i studijskih posjeta.

Predstavnici Ujedinjenih naroda, Europske komisije, Agencije EU-a za temeljna prava i vlade Malte pridružili su se članovima i gostima Eurochilda u raspravama o tome kako se izboriti s dječjim siromaštvom i socijalnom isključenosti širom Europe.

Udruženje "Novi put" i Ustanova „Centar za socijalni rad Čapljina“ potpisali memorandum o saradnji

Udruženje „Novi put“ i Ustanova „Centar za socijalni rad Čapljina“ su danas potpisali Memorandum o saradnji.
Poštujući nadležnosti CSR Čapljina i misiju udruženja „Novi put“, zajedno ćemo nastaviti da unapređujemo i jačamo saradnju kroz zajedničko djelovanje u borbi za zaštitu braka, porodice i djece, za zaštitu od nasilja i trgovine ljudima, te doprinesemo razvoju sretnijeg i sigurnijeg društva.

"Novi put" i Centar za socijalni rad Grada Mostara potpisali memorandum o saradnji

Danas su Udruženje „Novi put“ i Centar za socijalni rad Grada Mostara potpisali Memorandum o saradnji. Radujemo se što je naša dosadašnja uspješna saradnja potpisivanjem ovog memoranduma i ozvaničena.  Poštujući nadležnosti CSR Grada Mostara i misiju udruženja „Novi put“, zajedno ćemo nastaviti da unapređujemo i jačamo saradnju kroz zajedničko djelovanje u borbi za zaštitu braka, porodice i djece, za zaštitu od nasilja i trgovine ljudima, te doprinesemo razvoju sretnijeg i sigurnijeg društva.

Panel diskusija „Položaj žena u radnom okruženju“

U petak, 31.05.2024. smo u Posušju održali panel diskusiju pod nazivom „Žena u radnom okruženju“.

Panelistkinje su bile Helena Lončar, direktorica Federalnog Zavoda za zapošljavanje,  Ana Marija Penava, direktorica Fitness&Health centra Train With AMP, Melita Pezer, menadžerica prodaje u firmi „MIVIKO“ Posušje, te Žana Alpeza, spisateljica, mentorica i predsjednica Udruge „Pravi Put“. Moderatorica je bila Abida Pehlić, predsjednica udruženja „Novi put“.

Obuka za predstavnike nadležnih institucija i organizacija civilnog društva o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama

„Novi put“ je tokom aprila 2024. godine organizovao obuke, na kojima je učestvovao 151 predstavnik nadležnih ministarstava, općinskih sudova, centara za socijalni rad, domova zdravlja, centara za mentalno zdravlje, općinskih sudova, službi društvenih djelatnosti, srednjih i osnovnih škola iz HNK i ŽZH, Dječijeg doma Mostar, kao i 5 nevladinih organizacija. Obuka je organizovana u cilju unapređenja te jačanja saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u postupanju u slučajevima nasilja u porodici i preventivnom djelovanju.

Tokom obuka učesnicima su predstavljeni relevantni zakonski okvir i Protokol o postupanju i pomoći žrtvama nasilja u porodici/obitelji, zakonitost pribavljanja dokaza u slučajevima nasilja nad ženama, te iskustava udruženja „Novi put“ u direktnom radu sa žrtvama i svjedocima nasilja u porodici. Tokom praktičnog dijela obuke, svi učesnici su imali priliku da svoje novostečeno znanje primjene na hipotetičkim slučajevima.

Svi učesnici su izjavili da im je obuka bila jako korisna, s obzirom da je bio detaljno prikazan multidisciplinarni pristup postupanja u slučajevima nasilja nad ženama, te da će im stečena znanja znatno koristiti u daljnjem radu. 

Početak desetomjesečne kampanje podizananja svijesti o trgovini ljudima u HNK

Današnjom konferencijom za medije udruženje “Novi put” je zvanično počeo realizaciju zajedničke kampanje u saradnji s Koordinacionim timom za borbu protiv trgovine ljudima HNK/Ž.

U okviru ove zajedničke kampanje će naše Udruženje u narednom period sprovoditi ulične akcije u ruralnim i urbanim dijelovima HNK/Ž, s ciljem podizanja svijesti o trgovini ljudima među ranjivim kategorijama, ali i šire javnosti, te poticanja preživjelih žrtava da se uključe u procese razvoja politika suprotstavljanja trgovine ljudima.

Aktivisti i saradnici udruženja „Novi put“ će, tokom uličnih kampanja, vršiti podjelu informativnih materijala, kao i informacija o preovladavajućim oblicima trgovine ljudima, metodama vrbovanja te načinima zaštite i prijavljivanja potencijalnih i stvarnih slučajeva.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta pod nazivom „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz USAID-ov Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire, kojeg udruženje „Novi put“ trenutno provodi na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Županije Zapadnohercegovačke.

#USAinBiH #USAambBiH #USAIDINSPIRE

Panel diskusija „Žena u 21. stoljeću – porast emancipacije ili diskriminacije?“

Povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, organizujemo panel diskusiju pod nazivom „Žena u 21. stoljeću – porast emancipacije ili diskriminacije?“ koja će se održati u četvrtak, 7.3.2024. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, amfiteatar Antun Branko Šimić, br. 12., Matice hrvatske b.b., s početkom u 11.00 sati.
Panel diskusija se organizuje u okviru projekta „Unapređenje podrške žrtvama rodno-zasnovanog nasilja i diskriminacije“, kojeg udruženje “Novi put” provodi uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).
Panelistice:
Alma Kozo, pomoćnica Ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK
prof. dr. sc. Daniela Jurčić, profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
Amna Popovac, poduzetnica i aktivistkinja
Moderatorica Abida Pehlić, udruženje “Novi put”
 

Projekat „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“

Od 04.-07.03. organizujemo dvije dvodnevne obuke za predstavnike nadležnih institucija i organizacija civilnog društva, koja ima za cilj jačanje kapaciteta svih aktera za efikasnije i učinkovitije postupanje po državnom referalnom mehanizmu.

Državni referalni mehanizam je institucionalizirani okvir, kojim nadležni akteri ispunjavaju svoje obaveze da zaštite i poštuju ljudska prava žrtava trgovine ljudima, putem koordiniranja napora sa civilnim društvom. To je proces kojim se potencijalna žrtva trgovine ljudima upućuje specijaliziranim službama i kroz koji joj se pruža pomoć. Osnovni ciljevi referalnog mehanizma su da se osigura poštovanje ljudskih prava žrtava trgovine ljudima te efikasan način da se žrtvi omogući pristup dostupnim uslugama.

Referalni mehanizam uključuje sve nadležne institucije i ovlaštene organizacije aktivne u polju sprečavanja trgovine ljudima u BiH, koje djeluju u skladu s važećim zakonodavnim okvirom te propisuje procedure o postupanju sa potencijalnim i identifikovanim žrtvama trgovine ljudima u odnosu na otkrivanje i identifikaciju potencijalne žrtve, razgovor sa žrtvom i procjena slučaja, komunikacija sa nadležnim institucijama, određivanje vrste smještaja i pomoći, transport, smještaj i zbrinjavanje u sklonište ili drugu vrstu alternativnog smještaja, saradnju institucija i organizacija tokom smještaja, reintegraciju, rehabilitaciju, repatrijaciju i resocijalizaciju.
Ova aktivnost se realizuje projekta „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

Projekat „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“

Od 04.-07.03. organizujemo dvije dvodnevne obuke za predstavnike nadležnih institucija i organizacija civilnog društva, koja ima za cilj jačanje kapaciteta svih aktera za efikasnije i učinkovitije postupanje po državnom referalnom mehanizmu.

Državni referalni mehanizam je institucionalizirani okvir, kojim nadležni akteri ispunjavaju svoje obaveze da zaštite i poštuju ljudska prava žrtava trgovine ljudima, putem koordiniranja napora sa civilnim društvom. To je proces kojim se potencijalna žrtva trgovine ljudima upućuje specijaliziranim službama i kroz koji joj se pruža pomoć. Osnovni ciljevi referalnog mehanizma su da se osigura poštovanje ljudskih prava žrtava trgovine ljudima te efikasan način da se žrtvi omogući pristup dostupnim uslugama.

Referalni mehanizam uključuje sve nadležne institucije i ovlaštene organizacije aktivne u polju sprečavanja trgovine ljudima u BiH, koje djeluju u skladu s važećim zakonodavnim okvirom te propisuje procedure o postupanju sa potencijalnim i identifikovanim žrtvama trgovine ljudima u odnosu na otkrivanje i identifikaciju potencijalne žrtve, razgovor sa žrtvom i procjena slučaja, komunikacija sa nadležnim institucijama, određivanje vrste smještaja i pomoći, transport, smještaj i zbrinjavanje u sklonište ili drugu vrstu alternativnog smještaja, saradnju institucija i organizacija tokom smještaja, reintegraciju, rehabilitaciju, repatrijaciju i resocijalizaciju.
Ova aktivnost se realizuje projekta „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top