Novi Put Written by  Dec 22, 2015

Budi pozitivna promjena!

2.1. Udruženje „Novi put“ je u prvom mjesecu implementacije projekta „Budi pozitivna promjena!“ poslalo saopštenje putem državnih i lokalnih medija, kako bi javnost bila upoznata sa početkom projekta i njegovom svrhom.
  Saopštenje je poslano na ukupno dvadeset (20) medijskih adresa a objavljeno je i na web stranici Udruženja.
2.2. U ranije implementiranom projektu, „ Promoviranje odgovornog turizma u Hercegovačko neretvanjskom kantonu/županiji u svrhu prevencije trgovine ljudima“, odabir talijanskog, turskog i engleskog jezika za tekst na promotivnim materijalima, pokazao se opravdanim jer većina turista dolazi upravo sa ovih govornih područja. Zbog toga se Udruženje odlučilo da i ove godine. Na materijalima  se nalaze informacije o prisutnosti i oblicima trgovine ljudima u BiH, rizicima te načinima zaštite, što je doprinijelo podizanju svijesti turista o socijalno odgovornom turizmu. Međugorje je popularno odredište talijanskih i irskih hodočasnika, dok u Blagaju i Mostaru, pored ostalih, većinu čine posjetioci iz Turske. Novina je da je za fenomen Međugorja zainteresovano sve više poljskih turista, što se moglo primjetiti po velikoj posjećenosti misama na ovom jeziku, koje su se održavale za vrijeme posjeta Udruženja ovom mjestu.2.3. Ugovoreno održavanje radionica u III, IV, V i VI mjesecu implementacije projekta. Direktori/ravnatelji i nastavno osoblje izrazili su dobrodošlicu timu Novog puta te pokazali veliko interesovanje za daljnju saradnju.

 

2.4.  U III, IV, V i VI mjesecu implementacije projekta održane su radionice za učenike osnovnih i srednjih školana području HNK/Ž.

Iako je projektom planirano održavanje radionica za 500 učenika, zbog velikog interesovanja i učenika i nastavnog osoblja, održali smo veći broj radionica od planiranih. Ukupan broj učenika na radionicama je 634. U prosjeku broj učenika na radionicama je bio između 25-30.
Učenici su aktivno učestvovali, pokazujući interes za dodatnim znanjem.

Većinu radionica pratilo je nastavno osoblje, pedagozi i ravnatelji.  Tema je, prema procjeni nastavnika,teška ali je o njoj neophodno govoriti. Iako su nastavnici i pedagozi na časovima odjeljenskih zajednica razgovarali o sličnim temama, bili su zahvalni na našoj stručnoj pomoći u predstavljanju teme trgovine ljudima djeci.
Radionice su bile prilagođene uzrastu. Predstavljeni su načini vrbovanja te opasnosti na internetu te zamke u oglasima za posao, što  pošto je veliki broj srednjoškolaca  zainteresirano za odlazak na rad u inostranstvo nakon završene škole. Nekoliko njih je svoj odlazak već isplaniralo, većina će ih boraviti kod rodbine. Objašnjeno im šta je sve potrebno za odlazak i legalan boravak te rad  u inostranstvu, koga obavijestiti  sl. Mlađi su govorili o vremenu provedenom na internetu te o aktivnostima koje ih najviše interesiraju. 
Mnogima su najinteresantnije igrice te zbog njih sklapaju prijateljstva na društvenim mrežama.  U početku su djeca bila zatvorena ali su se nakon navođenja nekoliko primjera javljali navodeći svoje ili iskustva nekog od poznanika. Nekoliko učenica podijelilo je svoja iskustva o uznemiravanju na socijalnim mrežama te su dobile upute kako se zaštititi.  Upozoreni su da čuvaju i ne dijele podatke kao što su korisnička imena i lozinke, ne šalju fotografije eksplicitnog sadržaja, ne dijele lične podatke sa nepoznatim osobama te više razgovaraju sa roditeljima o vremenu koje provode  na internetu. Upućeni su na web stranicu udruženja Novi put gdje mogu naći korisne savjete o tome kako surfati bezbjedno te broj SOS linije za pomoć na koju mogu prijaviti ukoliko su uznemiravani ili postaviti pitanja. Trajanje pojedinih radionica je produženo na insistiranje učenika i nastavnika, a dogovoreno je i nekoliko  nakon završetka projekta.

Zajednički zaključak bio je da je postati žrtva trgovine ljudima lakše nego što su ranije mislili.

Učenici i nastavnici III, IV i VI O.Š.izrazili su želju da učestvuju u aktivnostima koje sprovodi Novi put pa su uzeli učešće u obilježavanju Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima[1], gdje su svojim likovnim radovima[2], tekstovima te dramskim[3] izvedbama dali svoj doprinos. Ujedno je to bila platforma za druženje učenika koji pohađaju nastavu po različitim planovima i programima a koja inače nemaju mnogo prilika da se druže jedni s drugima.. Na osnovu direktnog rada sa djecom tim Novog puta došao je do zaključka da je njihovo predznanje  o problemu trgovine ljudima, uzrocima i oblicima kao i većine građana u BiH po ovom pitanju je nedvojbeno jako malo.


Većina  učesnika radionica prvi put je čulo pojam trgovina ljudima. Shodno navedenom, mišljenja smo da je  neophodno ovakve radionice raditi i  u drugim skolama. Nakon opservacije naših radionica za mlade od strane menadžmenta škole tim Novog puta je zamoljen  da realizira  radionice za Vijeće roditelja i  nastavnike. U vezi sa navedenim realizirali smo dvije  radionice za Vijeće roditelja  IV OŠ. Radionica je imala veliki odaziv roditelja/ nastavnika, prisustvovalo je 32 sveukupno na prvoj radionici.  Radionica je realizirana u posljepodnevnim satima, gdje možemo reći da su roditelji  prvenstveno oni koji rade direktno poslje posla došli na radionicu da se informišu po pitanju trgovine ljudima, prepoznavanja, načina zaštite. Posebnu pažnju roditeljima je privuklo vrbovanje putem društvenih mreža, neki od učesnika su tokom diskusije iznosili neke situacije kroz koje su prolazili oni i njihova djeca. Radionice u drugim školama za istu ciljnu grupu dogovorili smo u toku 2016 godine. 

Radionice će se realizirati na području grada Mostara, ove radionice neiziskuju putne troskove tako da tim Novog puta će na volonterskoj osnovi dalje raditi u Mostaru. Nažalost tim Novog puta je bio u situaciji da neke radionice iz udaljenih mjesta kao i drugih kantona  odgodi ili pomjeri  prvenstveno zbog nepostojanja adekvatnog budžeta za iste. 2.5. Učešće na sastanku RMT  20.11.2015. na kojem su  bili prisutni i predstavnici sljedećih institucija: Državne agencije za istragei zaštitu (SIPA), Ministarstvo sigurnosti, Ured državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima; Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH; Granične policije BiH, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije; Centri za socijalni rad iz Mostara, Kupresa, Trebinja i Jablanice; službi za poslove sa strancima, Terenski centri Mostar, Ljubuški i Livno. Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanjskog kantona/županije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike srpske, centar javne bezbjednosti  Trebinje; Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačke županije; Zavoda za školstvo Mostar; Uprave za inspekcijske poslove Livno; ICITAP[5] ; OSCE[6]; Save the Children Norway[7] te predstavnici nevladinih organizacija Altruist, Vaša prava i Novi put Mostar. Na sastanku se razgovaralo o saradnji članova RMT-a, novim saznanjima sa terena te potencijalnim slučajevima prijavljenim na SOS liniju udruženja „Novi put“.

Drugi sastanak održan je uz prisustvo užeg tima kojeg sačinjavaju predstavnici SIPA-e, Ministarstva unutrašnjih poslova hercegovačko neretvanjske županije/kantona, službe za poslove sa strancima (pri Ministarstvu sigurnosti BiH), centra za socijalni rad grada Mostara, OSCE-a te nevladinih organizacija „Vaša prava“ i „Novi put“. Razgovaralo se o povećanju broja romske djece koja prose na ulici, a u zadnje vrijeme je evidentan znatan porast neromske djece koja se prisiljavaju na prosjačenje. Predstavnik centra za socijalni rad izvijestio je o prihvatnom centru koji im nudi kratkoročni smještaj, kao i uslugama dnevnog centra. Problem je nepostojanje sistemskog rješenja zbrinjavanja djece, nepostojanje jasnih okvira kategorizacije ove grupe, kao i nejasna podjela nadležnosti policije u tretiranju ovakvih slučajeva, budući da se uglavnom radi o iskorištavanju od strane porodice.
2.6. U drugom, trećem i četvrtom mjesecu implementacije provedena je kampanja u svrhu informisanja vlasnika turističkih objekata te radnika u hotelima , motelima, privatnim smještajima, barovima, restoranima te suvenirnicama.  Zaposleni u navedenim objektima upoznati su sa problemom  trgovine ljudima. Promotivni materijal ostavljen je za daljnju distribuciju njihovim kolegama te za posjetioce  na vidnim mjestima u objektima. Radnici u navedenim objektima uglavnom su bili pozitivni , vlasnici koi su se zatekli u vrijeme posjete različito su reagirali. Neki su nas se sjetili budući da smo u prethodnom projektu posjećivali ista mjesta i poželjeli nam dobrodošlicu, dok su drugi bili suzdržani. U jednoj suvenirnici nam je jasno dato do znanja da nismo dobrodošli.

 

2.7.  Sa ciljem informisanja što većeg broja turista o postojanju trgovine ljudima u svrhu prisilne prostitucije distribuirani su  promotivni materijali u centrima, parkinzima i prilazima turističkim atrakcijama u Mostaru, Medjugorju, Neumu i Blagaju.
U skladu sa brojem posjetilaca u Mostaru podijeljene su brošure na sva četiri jezika, većina u starom dijelu grada. U Međugorju su podijeljeni materijali na lokalnom, talijanskom i engleskom, budući da većina hodočasnika dolazi iz Italije i Irske.

Turistima se pristupalo direktno a većina suvenirnica i ugostiteljskih objekata je dozvolila  da u njihovim prostorijama bude izložen promotivni materijal. U Blagaju su distribuirane brošure na lokalnom i turskom, jer najviše gostiju dolazi upravo iz ove zemlje, nakon što je  uprava blagajske Tekije dozvolila je da brošure budu postavljene na vidna mjesta. Hoteli, restorani, kafići i drugi ugostiteljski objekti u Neumu izložili su materijale na recepcije, šankove i druga vidna mjesta. Za distribuciju je korišten većinom materijal na lokalnom jeziku, jer većina gostiju spada u kategoriju domaćih turista. Prilazilo se manjoj grupi ljudi, radi bolje komunikacije. Većina ih je pozitivno reagirala, neki su tražili i dodatne informacije, npr. o broju, spolu i dobi žrtava u BiH. Razgovori su trajali od jedne do pet minuta, zavisno od zainteresiranosti sagovornika. Izbjegavali smo prilaziti samim ulazima u objekte, pogotovo crkve zbog poštivanja privatnosti gostiju.   
2.8. U okviru obilježavanja Europskog dana za borbu protiv trgovine ljudima, udruženje „Novi put“ je 16.10.2015. sprovelo kampanju uz učešće velikog broja učenika Treće, Četvrte i Šeste osnovne škole te učenika Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru.  Kampanji su takođe prisustvovali predstavnici relevantnih institucija, građani te veliki broj predstavnika medija. Tom prilikom je prikazana izložba likovnih radova učenika sve tri škole, prikazan je film o trgovini ljudima te izveden performans, kako bi se ilustrovalo kršenje elementarnih ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i poslala poruka kojom se poziva na zajedničke napore u  borbi protiv trgovine ljudima.Ovom prilikom su učenici koji pohađaju nastavu na dva različita nastavna programa, hrvatskom i bosanskom, imali priliku da budu angažirani na zajedničkim aktivnostima te su pokazali izuzetnu spremnost da sarađuju. Svim posjetiocima i učesnicima su dijeljeni prigodni informativni materijali dizajnirani s ciljem podizanja svjesti o problemu trgovine ljudima. Kampanja je sprovedena u jednoj od galerija Kulturnog centra Herceg Stjepan Kosača, što je doprinijelo ozbiljnosti obilježavanju te  privuklo dosta posjetitelja.

 

Novi Put

Association “New Road”

Login to post comments

Contact Info

  • Association “New Road” was founded by women with many years of experience in the field of prevention of trafficking in BiH, child pornography and domestic violence.
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, B&H
  • tel:+387 36988022
  • mob: +387 61240934
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top