Novi Put Autor  Mar 06, 2024

Projekat „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“

Od 04.-07.03. organizujemo dvije dvodnevne obuke za predstavnike nadležnih institucija i organizacija civilnog društva, koja ima za cilj jačanje kapaciteta svih aktera za efikasnije i učinkovitije postupanje po državnom referalnom mehanizmu.

Državni referalni mehanizam je institucionalizirani okvir, kojim nadležni akteri ispunjavaju svoje obaveze da zaštite i poštuju ljudska prava žrtava trgovine ljudima, putem koordiniranja napora sa civilnim društvom. To je proces kojim se potencijalna žrtva trgovine ljudima upućuje specijaliziranim službama i kroz koji joj se pruža pomoć. Osnovni ciljevi referalnog mehanizma su da se osigura poštovanje ljudskih prava žrtava trgovine ljudima te efikasan način da se žrtvi omogući pristup dostupnim uslugama.

Referalni mehanizam uključuje sve nadležne institucije i ovlaštene organizacije aktivne u polju sprečavanja trgovine ljudima u BiH, koje djeluju u skladu s važećim zakonodavnim okvirom te propisuje procedure o postupanju sa potencijalnim i identifikovanim žrtvama trgovine ljudima u odnosu na otkrivanje i identifikaciju potencijalne žrtve, razgovor sa žrtvom i procjena slučaja, komunikacija sa nadležnim institucijama, određivanje vrste smještaja i pomoći, transport, smještaj i zbrinjavanje u sklonište ili drugu vrstu alternativnog smještaja, saradnju institucija i organizacija tokom smještaja, reintegraciju, rehabilitaciju, repatrijaciju i resocijalizaciju.
Ova aktivnost se realizuje projekta „Unapređenje institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima“, kojeg podržava Vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire
Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top