Novi Put

Novi Put

Association “New Road”
URL web stranice: http://smartaddons.com

„Reci NE! nasilju nad ženama“

Nasilje nad ženama i djevojakama u Bosni i Hercegovini je široko rasprostranjeno i jako prisutno, a relevantna istraživanja pokazuju da je svaka druga žena starija od 15 godina u Bosni i Hercegovini iskusila neki oblik rodno zasnovanog nasilja. Na žalost, u Bosni i Hercegovini su u porastu i slučajevi femicida. Femicid je najekstremnija manifestacija nasilja prema ženam. On je rodno-zasnovano ubistvo žena koje vrše muškarci, motivisano mržnjom prema ženama, kao i osjećanjem vlasništva i nadmoći.

U cilju sprečavanja i borbe protiv nasilja nad djevojkama i ženama na području Mostara "Novi put" je u periodu juli-oktobar 2022. realizovao niz aktivnosti pod sloganom „Reci NE! nasilju nad ženama“.

Pored direktnog rada sa ženama i djevojkama žrtvama rodno-zasnovanog nasilja, realizovali smo kampanje podizanja svijesti za širu javnost, edukativne radionice za žene i djevojke, koje su kreirane kako bi podigle nivo svijesti o problemu nasilja nad ženama i djevojkama, te informisale širu javnost o načinima na koji onu mogu dati svoj doprinos u borbi i sprečavanju svih oblika rodno-zasnovanog nasilja, te kome i kako trebaju prijaviti sve potencijalne slučajeve.

Navedene aktivnosti su realizovane u okviru projekta: “Razvoj programa obuke za članove opšinskih komisija/odbora za ravnopravnost polova u BiH“ podržanog od strane Evropske unije (2021-2022), kojeg implementira Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS.

 

Prevencija rodno-zasnovanog nasilja i pružanje direktne podrške potencijalnim i stvarnim žrtvama

Naša dugogodišnja uspješna saradnja s Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša je nastavljena i ove godine.

Predstavljanje naučnog rada na Naučnom kolkviju s međunarodnim učešćem

Psihoterapeutkinja udruženja "Novi put" je na Naučnom kolokviju s međunarodnim učešćem pod nazivom "OČIMA DJETETA - IZAZOVI ZA PORODICU U SAVREMENOM SVIJETU" "Pravo na porodicu ili pravu porodicu", održanom u Bijakovićima-Međugorje, 23 - 24. 9. 2022., predstavila naučni rad "Značaj empatije u porodičnim odnosima".

Javna tribina povodom obilježavanja 18. oktobra – Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Udruženje “Novi put” je, u okviru kampanje “Nije njen izbor – Djevojčice nisu roba”, koju Fondacija “Lara” realizuje povodom obilježavanja 18. oktobra – Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u partnerstvu sa Udruženjem “Novi put” iz Mostara, Fondacijom “Udružene žene” iz Banjaluke i Udruženjem “Zemlja djece u BiH” iz Tuzle, a u saradnji sa Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti BiH, 13.10.2022. u Mostaru organizovalu javnu tribinu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK
Udruženje “Novi put”

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE
Mostar, 07.10.2022.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u sklopu redovnih aktivnosti u obilježavanju programa „Dječija nedjelja“, koja se tradicionalno obilježava u prvoj sedmici mjeseca oktobra, a u kojoj se promovišu prava djeteta u cijelom svijetu, provodi svoje aktivnosti.
U cilju podizanja svijesti o nasilju nad djecom i iskorištavanja djece na internetu, Ministarstvo rada, zdravstva i socijalne zaštite HNK će, u saradnji s udruženjem „Novi put“, povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“, realizovati kampanju pod nazivom „Razmisli pa klikni“.
Ministarstvo rada, zdravstva i socijalne zaštite HNK i udruženje „Novi put“ iz Mostara će u periodu od 03. - 07.10.2022. godine realizovati edukativno-preventivne aktivnosti za učenike i učenice osnovnih škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Cilj kampanje „Razmisli pa klikni“ jeste podizanje svijesti učenika i učenica o svim oblicima nasilja nad djecom, posebice putem društvenih mreža, kako bi se mogli adekvatno zaštiti od bilo kojeg nasilja i iskorištavanja na internetu. Internet je odličan izvor informacija i zabave kako za djecu tako i za odrasle. Na žalost, prema godišnjem izvještaju Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, nasilje nad djecom primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija je sve prisutnije u Bosni i Hercegovini.
Osim navedenih aktivnosti Ministarstvo će obići djecu iz tri doma za djecu bez roditeljskog staranja koja egzistiraju na području HNK i to: Dječiji dom „Mostar“u Mostaru, Dom za djecu „Ivan Pavao II“ u Vionici-Čitluk i Dom „Majčino selo“ u Međugorju. Tom prilikom ćemo uručiti prikladne poklone za svu djecu koja se nalaze u istim.

“Poboljšanje položaja žrtava trgovine ljudima u okviru nacionalnog referalnog mehanizma“

Udruženje „Novi put“ je 1.3.2022. kao korisnik podgranta projekta pod nazivom „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, kojeg podržava Evropska unija i kojeg provodi Internacionalni forum solidarnosti – EMMAUS, otpočelo realizaciju projekta “Poboljšanje položaja žrtava trgovine ljudima u okviru nacionalnog referalnog mehanizma“.

Predstavnica udruženja "Novi put" panelistica na pratećem događaju tokom 51. zasjedanja Vijeća UN za ljudska prava

Posebni izvjestitelj za savremene oblike ropstva predstaviće svoj tematski izveštaj o savremenim oblicima ropstva koji pogađaju pripadnike etničkih, vjerskih i jezičkih manjinskih zajednica (A/HRC/51/26) tokom 51. zasjedanja Vijeća UN za ljudska prava. Abida Pehlić, Udruženje „Novi put“, biće jedna od panelistica na virtuelnom pratećem događaju, kojeg organizuju Posebni izvjestilac UN-a za savremene oblike ropstva, Minority Rights Group, UN Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery and Anti-Slavery International.

Online događaj će biti prilika da se produbi diskusija o mnogim načinima na koje pripadnici marginalizovanih manjina mogu biti podvrgnuti raznim oblicima iskorištavanja, ali i o načinima da se poboljša njihova zaštita. Iskustva iz prve ruke dopunjena nalazima tematske studije Posebnog izvjestitelja dovest će do formuliranja ključnih preporuka.

Unapređenje predstavljanja žena medijima u Bosni i Hercegovini

Žene u BiH čine natpolovičnu većinu stanovništva, imaju važne uloge u političkom životu, u oblasti radnih i socijalnih odnosa, ali ipak, još uvijek nisu ni
približno tom postotku prisutne u medijima.

Udruženje Novi put realizira projekat "reci NE! nasilju nad ženama"

Udruženje “Novi put” realizira projekat “Reci NE! nasilju nad ženama” čiji je cilj sprečavanje i borba protiv nasilja nad djevojakama i ženama pripadnicama romske populacije, ženama sa invaliditetom i ženama iz ruralnih i gradskog područja Mostara. Žene i djevojke, a posebno one iz marginaliziranih grupa, će se na predavanjima upoznati sa oblicima nasilja i načinom sprečavanja i borbe protiv istog. U okviru provedenih aktivnosti poseban fokus će biti na njihovom upoznavanju sa pravima koja su im garantovana pozitivnim zakonskim propisima, načinima prijave nasilja i institucijama kojima se mogu obratiti u slučaju njegove pojave. Kampanja u romskim zajednicama ima za cilj podizanje svijesti o nasilju nad ženama, koje se inače pravda tradicijom i kulturalnom praksom Roma. Šira javnost će također biti upoznata sa oblicima i potrebom borbe protiv nasilja, kako bi se razbile stigme koje preovladavaju u bh društvu i upoznala zajednica o načinima njegovog sprečavanja. Potencijalne i stvarne žrtve nasilja će imati priliku da dobiju direktnu besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu pomoć u Savjetovalištu udruženja „Novi put“ i putem besplatne SOS linije za pomoć, čime će se utjecati na njihov oporavak i resocijalizaciju.
Ova aktivnost se realizira u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ 2021-2022 koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a implementira Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top