Novi Put Written by  Nov 14, 2015

Saopštenje za medije

Zastupljenost žena u medijima stagnira: Rezultati dvadesetogodišnjeg istraživanja u 114 zemalja ukazuju na ozbiljne nejednakosti u zastupljenosti žena i muškaraca u medijima.

 

Peta po veličini studija o istraživanju zastupljenost žena u medijima pokazuje da je napredak u izjednačavanju praktično stao.

Opsežni rezultati globalnog projekta monitoringa medija (GMMP), objavljeni 23.11.2015. pokazuju da, širom svijeta, žene čine oko 50% ukupnog stanovništva, ali samo 24% njih se može čuti i vidjeti na radijskim i televizijskim vijestima ili o njima čitati u novinama. Slični rezultati mogu se naći u izvještaju za 2010. godinu.

Nedovoljna zastupljenost žena u tradicionalnim medijima odnosi se i na digitalne vijesti. U internet vijestima i twitter stranicama zajedno, spomenuto je samo 26% žena.

Projekat GMMP implementirala je agencija za komunikacije WACC, uz podršku UN Women. Prvo takvo istraživanje rodne zastupljenosti u medijima počelo je 1995. godine i od tada se implementira svake pete godine.

GMMP 2015. je najobimnije globalno istraživanjeo rodnoj ravnopravnoj zastupljenosti u medijima do sada.

"Mediji imaju potencijal da omoguće ravnopravnosti spolova i ubrzaju proces osnaživanja žena, kao i da budu prepreka u tom procesu. Ovaj izvještaj namijenjen je medijskim kućama i redakcijama kao poziv na buđenje. Način na koji su žene prikazane u medijima imaju veliki uticaj na društvene stavove i jačanje tradicionalne rodne uloge. Žene i djevojke su pola čovječanstva“, rekla je zamjenica generalnog sekretara UN-a i izvršna direktorica UN Women, Phumzile Mlambo- Ngcuka.

"GMMP 2015 (Globalni projekat monitoringa medija) proveden je s ciljem ispitivanja zastupljenosti žena i muškaraca u medijima a njegovi rezultati ukazuju da seksizam opstaje decenijama, ne poznaje geografske granice i prilagođava se svim vrstama medija", kaže dr Sarah Macharia, koordinatorica projekta GMMP.

U zaključcima istraživanja predlaže se suzbijanje seksizma u medijima do 2020. godine.

Ostali rezultati projekta pokazuju:

• Generalno, žene se i dalje dvostruko češće od muškaraca prikazuju kao žrtve, kao što je to bilo i prije deset godina, sa po 16% i 8%.

• Novinarke objavljuju pet posto više priča na internetu, nego u tradicionalnim medijima, ukupno 42% .

• Muškarci su najčešće u fokusu vijesti i to kao državni službenici i političari, često imaju ulogu stručnjaka i svjedoka.

• Velike su regionalne razlike u zastupljenosti žena u vijestima. U Sjevernoj Americi zastupljenost žena iznosi 36%, dok je na Bliskom istoku 18%. U Latinskoj Americi primjećeno je najveće poboljšanje u zastupljenosti žena u medijima u proteklih 20 godina, sa 16% u 1995. na 29% u 2015. godini.

• Približno jednak odnos TV spikerica i spikera zabilježen je 2010. godine. Ove godine, međutim, dominiraju mlade voditeljice, dok su žene u dobi od 50 do 64 godine nedovoljno zastupljene sa 29%.

Kompletan izvještaj dostupan je na: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports

 

Tagged under
Novi Put

Association “New Road”

Related items

Saopštenje za javnost Nov 14, 2015
Login to post comments

Contact Info

  • Association “New Road”
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, B&H
  • tel:+387 36988022
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top