Novi Put Written by  Jul 03, 2016

Rodno predstavljanje u medijima u BiH

Zastupljenost žena u medijima stagnira
Rezultati dvadesetogodišnjeg istraživanja u sto četrnaest  zemalja ukazuju na ozbiljne nejednakosti u zastupljenosti žena i muškaraca u medijima.

 
Peta po veličini  studija o istraživanju zastupljenost žena u medijima pokazuje da je napredak u izjednačavanju praktično stao.
 
Opsežni rezultati projekta monitoringa globalnih medija (GMMP), objavljeni  23.11.2015. pokazuju da, širom svijeta, žene čine oko 50% ukupnog stanovništva, ali  samo 24% njih se može čuti i vidjeti na radijskim i televizijskim vijestima ili o njima čitati u novinama.  Slični rezultati mogu se naći u izvještaju za 2010. godinu.


 
Nedovoljna zastupljenost žena u tradicionalnim medijima odnosi se i na digitalne vijesti. U internet vijestima i twitter stranicama zajedno,  spomenuto je samo 26% žena.Projekat GMMP implementirala je  agencija za komunikacije WACC, uz podršku UN Women. Prvo takvo istraživanje rodne zastupljenosti  u medijima počelo je 1995. godine i od tada se implementira svake pete godine.

GMMP 2015. je najobimnije globalno istraživanjeo rodnoj ravnopravnoj zastupljenosti u medijima do sada.  

"Mediji imajupotencijal da omoguće  ravnopravnosti spolova i ubrzaju proces osnaživanja žena, kao i da budu prepreka u tom procesu. Ovaj izvještaj namijenjen je medijskim kućama i redakcijama kao poziv na buđenje. Način na koji su žene prikazane u medijima imaju veliki uticaj na društvene stavove  i jačanje tradicionalne rodne uloge. Žene i djevojke su pola čovječanstva“,  rekla je zamjenica generalnog sekretara UN-a i izvršna direktorica UN Women, Phumzile Mlambo- Ngcuka.

 "GMMP  2015 (Globalni projekat monitoringa medija) proveden je s ciljem ispitivanja zastupljenosti žena i muškaraca u medijima a njegovi rezultati ukazuju da  seksizam   opstaje decenijama, ne poznaje geografske granice i prilagođava se svim vrstama medija", kaže dr Sarah Macharia, koordinatorica projekta GMMP.
 

U zaključcima istraživanja predlaže se suzbijanje seksizma u medijima do 2020. godine.
 

Ostali rezultati projekta pokazuju:
 
•    Generalno, žene se i dalje dvostruko češće od muškaraca prikazuju kao žrtve,  kao što je to bilo i prije deset godina, sa po 16% i 8%.  

•    Novinarke objavljuju pet posto više priča na internetu, nego u tradicionalnim medijima, ukupno 42% .

•    Muškarci su najčešće u fokusu vijesti i to kao državni službenici i političari, često imaju ulogu stručnjaka i svjedoka.

•    Velike su  regionalne razlike u zastupljenosti žena u vijestima. U Sjevernoj Americi zastupljenost žena iznosi 36%, dok je na Bliskom istoku 18%. U Latinskoj Americi primjećeno je najveće poboljšanje u zastupljenosti žena u medijima u proteklih 20 godina, sa  16% u 1995. na 29% u 2015. godini.

•    Približno jednak odnos  TV spikerica i spikera zabilježen je 2010. godine. Ove godine, međutim, dominiraju mlade voditeljice, dok su žene u dobi od 50 do 64 godine nedovoljno zastupljene sa 29%.

Kompletan izvještaj dostupan je na: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports
Novi Put

Association “New Road”

Login to post comments

Contact Info

  • Association “New Road”
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, B&H
  • tel:+387 36988022
  • mob: +387 61240934
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top