Novi Put

Novi Put

Association “New Road”
URL web stranice: http://smartaddons.com

Konferencija Ženske Mreže BiH pod nazivom "Nulta tolerancija na nasilje nad ženama"

Udruzenje "Novi put"/Association "Novi put", kao članica Ženska mreža BiH , učestvuje na Konferenciji ove Mreže pod nazivom "Nulta tolerancija na nasilje nad ženama".

Kampanja podizanja svijesti o svim vrstama nasilja nad ženama

Pridružite nam se u uličnim kampanjama podizanja svijesti o svim vrstama nasilja nad ženama, koje realizujuemo u okviru projekta „Sprečavanje rodno-zasnovanog nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji“, koji se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.
Sretan nam 8. Mart i svaki dan u godini! #prekinisutnju

Sretan osmi mart, Međunarodni dan žena

Sretan osmi mart, Međunarodni dan žena.

Fotografija sa dragim kolegicama iz #ŽenskaMrežaBiH

Pružanje direktne pomoći žrtvama modernog oblika ropstva

Udruženje “Novi put” je započelo implementaciju projekta pod nazivom “Pružanje direktne pomoći žrtvama modernog oblika ropstva“ uz podršku UNHCHR-a.

Tokom implementacije projekta, žrtvama svih oblika modernog ropstva će biti pružena direktna psihološka, socijalna i pravna pomoć.

Direktna pomoć žrtvama svih oblika modernog ropstva je veoma bitna za njihovu reintegraciju, pogotovo zbog pogoršane situacije izazvane panedemijom Covid-a 19.

JAVNI POZIV za studentice završnih godina studija psihologije, socijalnog rada, prava, sociologije i srodnih studija za obavljanje stručne prakse

 

Udruženje „Novi put“ objavljuje javni poziv za studentice završnih godina studija psihologije, socijalnog rada, prava, sociologije i srodnih studija za obavljanje stručne prakse u savjetovalištu Udruženja u trajanju od 3 mjeseca.

Savjetovalište za djecu[1] i odrasle[2] je otvoreno 2013. godine i u kontinuitetu pruža psiho-socijalnu i pravnu[3] pomoć žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad djecom i trgovine ljudima.

Tokom trajanja stručne prakse u savjetovalištu udruženja „Novi put“, praktikantice će steći praktična znanja i vještine po pitanju organizacije rada savjetovališta, načina i metoda direktnog rada sa klijentima i klijenticama, a nakon završetka prakse će biti dodatno osposobljeni za rad i primjenu stečenih znanja u praksi.

Praksa će se obavljati u okviru projekta „Sprečavanje rodno-zasnovanog nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji“, koji se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Prijave se dostavljaju e-mailom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili poštom na adresu:

Udruženje „Novi put“

Adema Buća 10

88000 Mostar

Broj slobodnih mjesta: 10

Rok za podnošenje prijava: 15.11.2021.

Nakon završene prakse, sve praktikantice će dobiti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

Više informacija o radu savjetovališta možete naći na facebook i instagram stranicama Udruženja[4]

 

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem:

e-maila  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na

telefon broj 036 988 022.

 

[1]  https://newroadbih.org/index.php/sta-radimo/savjetovaliste/psiholosko-savjetovaliste-za-djecu.html

[2]  https://newroadbih.org/index.php/sta-radimo/savjetovaliste/psiholosko-savjetovaliste-za-odrasle.html

[3] https://newroadbih.org/index.php/sta-radimo/savjetovaliste/pravno-savjetovaliste.html

[4] https://www.facebook.com/udruzenjenoviput;

https://www.instagram.com/udruzenjenoviputmostar/?hl=hr

 

Kampanja podizanja svijesti o trgovini djecom u Bosni i Hercegovini

Udruženje „Novi put“ je implementiralo projekat pod nazivom „Kampanja podizanja svijesti o trgovini djecom u Bosni i Hercegovini“, koji se provodi  u sklopu zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” i projekta “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, u saradnji sa članicama mreže „RING“.

 Cilj ovog projekta je  podizanje javne svijesti o rizicima i svim pojavnim oblicima trgovine djecom među djecom i mladima, njihovim porodicama, starateljima, domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nadležnim institucijama, kao i sprječavanje i umanjenje rizika od svih pojavnih oblika trgovine djecom u BiH, kroz umrežavanje nevladinog i vladinog sektora i povećanje informisanosti građana i opšte javnosti.  Posebna pažnja je posvećena podizanju svijesti o svim pojavnim oblicima trgovine djecom među romskom populacijom.

Udruženje "Novi put" je projekat implementirao u vremenskom okviru od 1.2.2021. do 31.07.2021. godine, u KS, HNK, ZHŽ, ZDK, TK, te u južnom, sjevernom, sjeveroistočnom dijelu RS i regiji Banja Luke.

 

 

 

 

 

"Prevencija rodno zasnovanog nasilja u HNŽ i ZHŽ uz podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini"

Udruženje "Novi put" provodi projekat "Prevencija rodno zasnovanog nasilja u HNŽ i ZHŽ" uz podršku  Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Projekat ima za cilj promovisanje povoljnih društvenih normi i stavova koji promovišu ravnopravnost spolova i sprečavanje diskriminacije i nasilja nad ženama, te rezultirati postizanjem nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje kroz uključivanje žena i djevojaka, muškaraca, predstavnika relevantnih udruženja i nevladinih organizacija, novinara, studenata i šire javnosti. Posebna pažnja će se pridati uključivanju žena i djevojaka Romkinja u ovaj projekat.

Osporavanje rodnih stereotipa i unapređivanje rodne ravnopravnosti u medijima

Udruženje “Novi put” uz podršku Svjetske asocijacije krišćanskih komunikacija – WACC, provodi projekat pod nazivom “Osporavanje rodnih stereotipa i unapređivanje rodne ravnopravnosti u medijima”.

Svrha projekta je razvoj i implementacija aktivnosti, uz potporu WACC-a, na temelju dokaza prikupljenih sistematskim praćenjem medija, kako bi se mediji, kroz svoju politiku i praksu, borili za ravnopravnost spolova i prava žena. Aktivnosti provedene na osnovu prikupljenih podataka tokom već provedenih projekata će poboljšati kapacitet medija u BiH da proizvode sadržaje koji jasno osporavaju rodne stereotipe i unapređuje ciljeve rodne ravnopravnosti.

Već prikupljeni dokazi će biti primijenjeni za unapređenje ravnopravnosti spolova i osnaživanje  žena i djevojaka, te za lobiranje medijima da usvoje i provode rodne etičke kodekse i smjernice za izvještavanje o sadržaju u područjima fokusa, te provedu kampanju za podizanje svijesti javnosti i kampanju koja će angažovati “običnu” publiku, kako bi svoje medije smatrali odgovornima za profesionalno i nepristrano izvještavanje.

Održana radionica u okviru projekta "Prevencija rodno zasnovanog nasilja u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu

U okviru projekta "Prevencija rodno zasnovanog nasilja u Hercegovačko - neretvanskom kantonu i Zapadno - Hercegovačkom kantonu" koji je podržan od strane Američke ambasade u BiH, Udruženje "Novi put" je krenulo sa provođenjem radionica na temu prevencije nasilja među vršnjacima.

Osnovna škola Petra Bakule u Mostaru je prva koju smo posjetili ove godine.

Psihologinja Udruženja "Novi put", Kristina održala je predavanje i na kreativan način poučavala djecu o važnosti prevencije i zaštite sebe i svojih školskih kolega.

 

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top