Novi Put Autor  Jan 21, 2013

“STOP dječijoj pornografiji i pedofiliji“

Udruženje “Novi put” je od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja u okviru programa ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2010. godini dobilo sredstva u iznosu od 4,000.00 KM za implementaciju projekta pod nazivom “STOP dječijoj pornografiji i pedofiliji“.

 

 

Nakon što je 24.01.2012. godine dobilo pismeno odobrenje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Udruženje “Novi put” je kontaktiralo direktore svih škola i ustanova u kojima je planirana implementacija aktivnosti, obavijestilo ih o planiranim posjetama i dogovorilo okvirne termine za održavanje aktivnosti.

 

I          O projektu

Dječija pornografija i pedofilija spadaju u seksualno zlostavljanje povezano s ekspanzijom informacionih i komunikacijskih tehnologija, naročito interneta.

Starosna dob djece u BiH koja koriste društvene internetske mreže je svakim danom niža. S druge strane, tinejdžeri se takmiče da steknu što je moguće veći broj prijatelja, što smatraju dokazom o odrastanju i ulasku u svijet odraslih te za prijatelje prihvataju i osobe koje lično ne poznaju. Samim tim postaju potencijalne žrtve zloupotrebe u svrhu dječije pornografiji i/ili pedofilije. 
Ono što je postalo svakodnevnica je ustvari činjenica da i u BiH, kao i u gotovo svim ostalim zemljama svijeta, neprestano raste mreža pedofilije. Sve su učestaliji slučajevi otkrivenih krivičnih djela obljube nad maloljetnom djecom i zadovoljavanje pohote pred djecom u BiH, što ukazuje na raširenost ove pojave u našem društvu. Međutim, indicije ukazuju da je puno više ovakvih slučajeva koji nisu otkriveni, najčešće pošto djeca nisu ni bila svjesna da su žrtve krivičnog djela, jer su počinioci pretežno osobe koje su u stalnom kontaktu s djecom i imaju njihovo povjerenje, ili su djeca zastrašivana od strane počinitelja i ne usuđuju se da se povjere i zatraže pomoć.
U BiH je u posljednje vrijeme porast tzv. “facebook trenda”, odnosno do ekspanzije facebook stranica na kojima se objavljuje sadržaj koji otvoreno prikazuje dječju pornografiju. Djeca i maloljetnici, pretežno ženskog spola, se također putem chat rooms-a vrbuju da šalju svoje fotografije koje se kasnije često zloupotrebljavaju u svrhu dječije pornografije ili ucjenjivanja.

 II         Ciljevi projekta

Zbog svega navedenog, ovaj projekat je bio fokusiran na prevenciju dječije pornografije, pedofilije  i drugih oblika zlostavljanja i iskorištavanja djece u HNK posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Glavni cilj projekta je bio prevencija dječije pornografije, pedofilije  i drugih oblika zlostavljanja i iskorištavanja djece u HNK posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Ciljna grupe su obuhvatale djecu rizičnog uzrasta od 12 do 15 godina, njihove nastavnike, pedagoge, odgajatelje, kao i širu javnost koji je informisana o sve prisutnijem postojanju ovog problema u BiH putem kampanje prevencije i podizanja svijesti, kao i putem web stranice. Na ovaj način ciljne grupe su saznale kako zaštiti sebe i druge.

Realizacija ovog projekta će imati znatan utjecaj na širu zajednicu, što će u znatnoj mjeri doprinjeti borbi protiv dječije pornografije, pedofilije i drugih vidova zlostavljanja djece  u HNK.

 
obiljezavanje 18 oktobra-2012

 

IZVJEŠTAJ

o aktivnostima provedenim povodom obilježavanja 18. oktobra, evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

 

Udruženje „Novi put“ je nevladina organizacija sa sjedištem u Mostaru. Udruženje su osnovale žene koje su stekle dugogodišnje iskustvo u međunarodnim i nevladinim organizacijama po pitanju prevencije i borbe protiv trgovine ljudima, dječije pornografije i pedofilije te nasilja u porodici. Od samog početka svog rada „Novi put“ usko sarađuje sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima na pitanjima vezanim za trgovinu ljudima u BiH. Zahvaljujući svom angažmanu na prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, udruženje „Novi put“ je odabrano za člana užeg regionalnog monitoring tima Mostar (RMT), čija je svrha uspostavljanje dodatnih kapaciteta za poboljšanje funkcionalnih veza između nadležnih organa vlasti i nevladnih organizacija u BiH koje učestvuju u provođenju aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima.

 

Ministarstvo Sigurnosti BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao organizatori kampanje za obilježavanje 18.oktobra – Europskog dana borbe trgovine ljudima, su 2011. godine odabrali udruženje „Novi put“ kao partnersku nevladinu organizaciju na području Hercegovine, s kojom su u saradnji obilježili ovaj dan. Kampanja održana 18.10.2011. u Gradu Mostaru je privukla znatan interes predstavnika lokalnih institucija koje se bave ovom problematikom, kao što su MUP HNK, Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne skrbi, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Centar za socijalni rad Mostar, kao i medija iz BiH i regije, te šire javnosti. Sve aktivnosti su uspješno koordinisane i relizovane u saradnji sa regionalnom kancelarijom SIPA-e u Mostaru.

 
Zahvaljujući uspješno realizovanoj kampanji i odličnoj saradnji ostvarenoj tokom obilježavanja pomenute kampanje, NVO „Novi put“ je i ove godine odabran kao partnerska organizacija  u svrhu obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima 2012. godine. Osim udruženja „Novi put“ u kampanju je uključena HO Altruist iz Mostara koja vodi Dnevni centar za djecu koja prose na ulici. Kampanja je i ove godine organizovana u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima i Državnom agencijom za istrage i zaštitu BiH Regionalni ured Mostar. Održana je 18.10.2012. godine, u periodu od 11.00-15.00 sati na Španskom trgu, jednoj od najfrekventnijih lokacija u gradu Mostaru.

 

Sve relevantne institucije, kao što su Ministarstvo rada i socijalne politike HNK, MUP HNK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Grad Mostar Odjel za društvene djelatnosti te članovi užeg dijela regionalnog monitoring tima, su pozvani da se pridruže u obilježavanju ovog dana.

Osim navedenih, pozvani su i predstavnici OSCE-a RC Mostar, Ureda Ambasade SAD-a u Mostaru, EU LOT timova sa područja Mostara te predstavnici medija.

 

Cilj ove kampanje je bio podizanje nivoa svijesti ljudi o prisutnosti problema trgovine ljudima i svih njenih pojavnih oblika te da se ukaže na najčešće metode vrbovanja žrtava trgovine ljudima. Tokom kampanje veliki broj zainteresovanih građana su imali priliku da shvate da svako može postati žrtvom trgovine ljudima, od novorođenčadi, djece, djevojaka, ljudi, pa sve do odraslih žena i muškaraca.

 

Učenici i profesori Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru su u saradnji sa članicama udruženja „Novi put“ pripremili igrokaz koji je ilustrovao kršenje elementarnih ljudskih prava žrtava trgovine ljudima te pozivao na zajedničke napore u  borbi protiv trgovine ljudima. Igrokaz je trajao 15 minuta i izvođen je više puta tokom održavanja kampanje.

Tokom kampanje je vršena distribucija promotivnih materijala s informacijama o trgovini ljudima, s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o ovom fenomenu. Članovi i volonteri udruženja „Novi put“ su tokom kampanje dijelili balone, upaljače, olovke sa simboličnim porukama koje su pozivale na borbu protiv trgovine ljudima, te promotivne materijala sa informacijama o trgovini ljudima, pojavnim oblicima i preventivnim metodama.Ministarstvo sigurnosti BiH je obezbijedilo finansijska sredstva za realizaciju kampanje i izradu promotivnih materijala.

 

Obilježavanje 18. oktobra - Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima i ove godine je privuklo veliki broj medija kako iz BiH tako i regiona (Vecernji list, Dnevni list, Slobodna Evropa HRT1, Federalna TV, Hayat TV, BHT1, TV1, Fena, Obični radio, Radio Studio 88, portali: Starmo, Bljesak, Pogled, Hercegovina info, Mostar life, Doznajemo), koji su bh. javnost informisali o održavanju kampanje na području Grada Mostara.

 

Tokom kampanje predstavnice udruženja „Novi  put " su sve prisutne podsjetile da je BiH zemlja porijekla, odredišta i tranzita za muškarce, žene i djecu, kojima se trguje u svrhu seksualne eksploatacije i prisilnog rada.

Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima je iznimno važno u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, kao i podizanju svijesti javnosti o ovom fenomenu, koji je jedan od najtežih kršenja ljudskih prava. I ove, kao i prethodne godine, kampanja je pobudila interesovanje šire javnosti za problematiku trgovine ljudima. Tokom kampanje predstavnicama Udruženja se obratilo dosta mladih ljudi, koje je zanimao problem trgovine ljudima, pogotovu u svrhu radne i seksualne eksploatacije. Većina ih je rekla da zbog loše političke i ekonomske situacije ozbiljno razmišljaju da napuste BiH i potraže posao u inostranstvu, ali da bi se htjeli zaštititi od mogućih zloupotreba, o kojima sve više saznaju. Članice udruženja su svima zainteresovanim davali informacije o vidovima eksploatacije, sigurnim načinima dogovaranja posla u inostranstvu te dijelili letke sa informacijama o problemu trgovine ljudima i savjetima za sigurnu migraciju.

 

Svi zainteresovani su upućeni da posjete web stranicu Udruženja, na kojoj se svakodnevno objavljuju najnovije informacije o problemu trgovine ljudima te aktivnosti Udruženja na prevenciji istih, te da sve sumnjive situacije prijave lokalnoj policiji.

Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top