Novi Put Autor  Jun 21, 2012

Projekat "STOP dječijoj pornografiji i pedofiliji"

Udruženje “Novi put” je zahvaljujući podršci Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u okviru programa ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2010. godini implementiralo projekt pod nazivom “STOP dječijoj pornografiji i pedofiliji“.

Glavni cilj projekta je bio prevencija dječije pornografije, pedofilije i drugih oblika zlostavljanja i iskorištavanja djece u HNK posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.Ciljna grupe su obuhvatale djecu rizičnog uzrasta od 12 do 15 godina, njihove nastavnike, pedagoge, odgajatelje, kao i širu javnost koji je informisana o sve prisutnijem postojanju ovog problema u BiH putem kampanje prevencije i podizanja svijesti, kao i putem web stranice. U okviru mini kampanje predstavnice udruženja „Novi put“ su posjetile 10 osnovnih škola na području HNK. Tom prilikom su djeci i nastavnom osoblju podijeljeni promotivni materijali koji su dizajnirani i štampani za potrebe ovog projekta. Predstavnici svih škola su iskazali želju i potrebu za distribucijom materijala među svojim učenicama i učenicima s obzirom na sve učestaliju zloupotrebu djece putem informacionih tehnologija. Tokom implementacije projekta održan je i sastanak sa predsjednikom udruženja pedagoga HNK, gospodinom Semirom Šejtanićem, koji je pozdravio implementaciju projekta. Gospodinu Šejtaniću su dostavljeni promotivni materijali koji su preko Udruženja pedagoga distribuisani u većini škola na području HNK koje nisu bile direktno obuhvaćene projektnim aktivnostima. U okviru ove aktivnosti provedene su i ulične kampanje u periodu april-juni 2012. na širem području grada Mostara i općine Čapljina.
Članice udruženja su u okviru kampanje djelile promotivne materijale stanovnicima Grada Mostara i ukazivale na porast žrtava dječije pornografije i pedofilije u BiH, te predstavljale načine na koje se djeca mogu zaštititi od ovih pojava i na koji način ih roditelji, starija braća i sestre, prijatelji, kao i nastavnici mogu zaštititi. Oko 180 djece i mladih su anketirani.Aktivnosti koje su provedene u okviru kampanje obuhvatile su oko 1000 direktnih, odnosno preko 3500 indirektnih korisnika i doprinijele su podizanju svijesti učenika osnovnih škola, njihovih nastavnika i članova porodica, prijatelja, kao i šire javnosti na odručju HNK.Udruženje „Novi put“ je realizovalo 8 interaktivnih edukativnih radionica za djecu rizičnog uzrasta od 12 do 15 godina, nastavni kadar i pedagoge u osnovnim školama, domovima za nezbrinutu djecu na području HNK u svrhu podizanja svijesti o postojanju problema u BiH te prevencije pojavnih oblika. U okviru ove aktivnosti izvršeno je anketiranje svih učesnika radionica, kao i jednog dijela djece i mladih koji su obuhvaćeni kampanjom podizanja svijesti. Rezultati ankete su pokazali jako nizak nivo poznavanja dječijih i ljudskih prava općenito, kao i činjenicu da su djeca u velikoj mjeri izloženi rizicima, opasnostima i pojavnim oblicima dječije pornografije i pedofilije. U okviru projekta uspostavljena je besplatna SOS on-line prijava za pomoć odnosno prijavljivanje slučajeva dječije pornografije i pedofilije, slučajeva zloupotrebe, kao i pružanje informacija djeci i roditeljima putem postojeće web stranice udruženja. Postojanje SOS linije je promovisano u promotivnim materijalima koji su dijeljeni ciljnim grupama ovog projekta, a web stranica je ažurirna u skladu sa planom implementacije aktivnosti.


Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top