Novi Put

Ciljevi, misija, vizija

Operativan i registrovan na nivou BiH od 2010. godine, "Novi put" je fokusiran na prevenciju trgovine ljudima i aktivnu borbu protiv rodno-zasnovanog nasilja, zlostavljanja djece, dječije pornografije, pedofilije,  prepoznavši snažnu vezu između svih negativnih pojava, te jedina u Hercegovini koja vodi besplatan savjetodavni centar za djecu žrtve svih oblika zlostavljanja. Prepoznavši višestruke oblike ranjivosti svojih ciljnih grupa i korisnica, "Novi put" nastoji rasvijetliti uzročno-posljedične veze između različitih problema, te pružiti holistički odgovor i podršku žrtvama, te ženama i djeci u riziku.

U aprilu 2022. godine „Novi put“ je dobilo prestižnu međunarodnu nagradu za doprinos borbi protiv trgovine ljudima „2022 Stop Slavery Hero Award“, koju dodjeljuje Fondacija Thomson Ruetres. Naša organizacija je  bila jedna od samo tri nominirane organizacije iz cijelog svijeta za svjetski uglednu nagradu Thomson Reuters Foundation- Stop Slavery Hero Award 2022 (https://www.trust.org/i/?id=b7fc7822-f256-4e7a-b21d-a5f6aa4c2871). „Novi put“ je jedina nevladina organizacija iz Evrope, te prva organizacija iz BiH, koja je ušla u najuži izbor za dodjelu ove ugledne nagrade i izabrana je između više od 150 organizacija iz preko 30 zemalja širom svijeta. Uz „Novi put“ nominirane su još dvije NVO organizacije iz Indije.

Zahvaljujući dugodišnjim naporima i doprinosu s ciljem iskorjenjivanja svih oblika eksploatacije djece i djevojaka u Bosni i Hercegovini, udruženje “Novi put” je dobitnik prestižne međunarodne nagrade, koju za borbu protiv trgovine djecom i seksualnog iskorištavanja djece dodjeljuje fondacija „Child10“ iz Kraljevine Švedske, kao i nagrade njenog veličanstva, švedske kraljice Silvije, i njene fondacije „Briga o djeci“. „Novi put“ izabran između 90 nominacija iz 27 zemalja širom svijeta (https://child10.org/novi-put/).  

Udruženje „Novi put“ je 2020. godine dobilo priznanje od Rotary International za najbolji projekat koji je u fokusu imao djecu (http://newroadbih.org/index.php/en/news/item/497-projects-implemneted-by-novi-put-received-a-2019-2020-rotary-club-award.html).

Organizacija raspolaže snažnim ljudskim kapitalom, znanjem o zakonodavnom i regulativnom okviru, koje proističe iz obrazovnog i profesionalnog identiteta pojedinki koje su udružene oko ciljeva "Novog puta", te iskustva iz rada za La Stradu BiH.

Novi put kao član aktivno doprinosi radu međunarodne platforme nevladinih organizacija La Strada International NGO Platform  (http://lastradainternational.org/ngo-platform), sa sjedištem u Nizozemskoj, Svjetskoj alijansi za borbu protiv trgovine ženama GAATW (https://gaatw.org/members/europe), Eurochild (https://www.eurochild.org/), Europskoj mreži nevladinih organizacija protiv trgovine ljudima, eskploatacije i ropstva (ENPATES), kao i BiH mreže protiv trgovine ljudima RING, te mreže "Združene". Također je partnerska organizacija Ministarstvu sigurnosti BiH, u svojstvu članice Državnog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Novi put učestvuje u izradi nacrta, predlaganju i reviziji svih relevantnih planova, akcionih planova i strategija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, dječije pornografije i pedofilije, kao jedna od nekolicine aktivnih hercegovačkih nevladinih inicijativa.

Novi put od 2015. godine učestvuje u velikom svjetskom Globalnom medijskom projektu Svjetske alijanse za kršćanske komunikacije, s ciljem analize medijskog jezika i pristupa u portretiranju i predstavljanju žena u medijima.

Glavno polje djelovanja je usmjereno ka prevenciji svih oblika trgovine ljudima, rodno-zasnovanog nasilja i svih oblika nasilja nad djecom.

Intervencije su osmišljene kroz četiri stupa djelovanja:

 • Novi put servisni centar za žene i djecu – psihološko i socijalno savjetovanje za žene i djecu žrtve svih oblika nasilja, kontinuiran razvoj saradnje s institucijama na svim nivoima, zagovaranje za promjene politika, utičući na osobe u riziku. Novi put osnažuje žeme i djecu na svim nivoima, i  uspostavili smo inovativan model rada s djecom u lokalnim zajednicama.
 • Podrška žrtvama trgovine ljudima i rodno-zasnovanog nasilja – prvi pružaoci usluge, zaštita i savjetovanje žrtava, podška, fasilitiranje smještaja žrtava u dostupne namjenske smještaje koje vode druge organizacije; usluge pravnog savjetovanja, SOS telefona i olakšavaju komunikaciju i saradnju sa subjektima zaštite, odnosno institucijama koje su nadležni zaštititi i brinuti se o žrtvama.
 • Ekonomsko osnaživanje žena žrtava svih oblika nasilja
 • Zagovaranje, podizanje svijesti i prevencija - Novi put aktivno učestvuje u dizajnu i razvoju državnih, regionalnih i lokalnih politika prevencije trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja i svih formi nasilja nad djecom. Organizacija aktivno sarađuje s akademskom zajednicom, pravosuđem i medijima, u komuniciranju poruka nediskriminacije i neophodnosti da se osigura zaštita svim kategorijama društva, a prventstveno djeci. Novi put dizajnira i provodi grass-root kampanje podizanja svijesti usmjerene ka prevenciji trgovine ljudima i svih formi nasilja nad djecom.
 • Linija za pomoć - za prijavu slučajeva trgovine ljudima i zlostavljanja djece, pružanje ad hoc pomoci te, po potrebi, daljnje upućivanje.

 

ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

 • Nekompromitirana posvećenost zaštiti i promociji prava ranjivih grupa, naročito žena i djece, u skladu s najvišim standardima zaštite ljudskih prava,
 • Poštovanje i borba protiv diskriminacije svih vrsta, uz razvijenu toleranciju i poštovanje prema različitostima,
 • Visoka profesonalna etika i posvećenost da se servisi profesionalno razviju usluge, uz potpun integritet, zaštitu privatnosti klijenata i u skladu s preporučenim standardima,
 • Imperative rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u svim formama
 • Poštovanje i aktivna borba protiv diskriminacije svih vrsta,
 • Predan i kontinuiran rad na izgradnji sistema u Bosni i Hercegovini, počevši od nivoa lokalne zajednice do nivoa svih institucija nadležnih da pruže zaštitu ranjivim grupama.

 PRIMARNI KORISNICI I CILJNE GRUPE

 • Žene – žrtve trgovine ljudima ili u riziku od trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja ili u riziku od rodno zasnovanog nasilja;
 • Djeca – primarno žrtve nasilja, svih formi zlostavljanja djece, trgovine ljudima ili drugih formi nasilja ili rizika od nasilja,
 • Institucije – pružaoci različitih vrsta usluga – u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, državni i entitetski akteri zaduženi da dizajniraju, razvijaju i provode politike, planove i akcijske dokumente protiv trgovine ljudima i eksploatacije; kao i policija, tužiteljstva i obrazovne institucije koje pružaju podršku žrtvama ili osobama u riziku.
 • Porodice – s različitim oblicima društvenih problema i disfunkcionalnosti, izloženost riziku od trgovine ljudima, nasilja i zlostavljanja
 • Građani– pristup pravima, zagovaračke aktivnosti i sveobuhvatno unaprijeđenje usluuga građanima
 • Internet zajednica - korisnici Interneta – socijalnih mreža, djeca prisutna u online prostoru, kako bi ih se senzibiliziralo o prijetnjama i podržalo u prevazilaženju online zlostavljanja i neprikladnog izlaganja online zlostavljanju.

Udruženje Novi put prepoznaje specifične forme diskriminacije i ranjivosti koje pogađaju žene i djecu romske nacionalnosti, te se stoga dodatno fokusira na rad u romskim zajednicama, direktno pružajući podršku i radeći na prevenciji trgovine ljudima, nasilja i diskriminacije.

Novi Put

Association “New Road”

Više iz kategorije: « O nama Programi »
Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

 • Udruženje „Novi put“
 • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
 • tel:+387 36988022
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top