Novi Put Autor  Okt 15, 2014

Projekat “Prevencija trgovine ljudima na području HNK i ZHŽ“

Udruženje „Novi put“ uz podršku  Ambasade Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini implementirao je projekat  pod nazivom "Prevencija  trgovine ljudima u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovački kanton".  Realizacija projekta trajala je 10 mjeseci (15.02-15.10. 2014. godine).

 Medijska pokrivenost projekta

S obzirom na činjenicu da je pitanje trgovine ljudima predstavlja veliki problem u BiH , a da s druge strane ogromna većina ljudi, posebno mladih, spreman je da napusti zemlju, projektne aktivnosti privukle su veliku  pažnju šire javnosti i medija.

Rad na terenu,  aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti o problemu trgovine ljudima u svrhu seksualne i radne eksploatacije

Promotivni materijal, dizajniran za podizanje svijesti o trgovini ljudima distribuirani su  na području  HNK i ZHK među mladima,  široj javnosti kao i relevantnim institucijama.

Tokom implementacije projekta ustanovljeno je da velika većina korisnika projekta iz  gradskih kao i iz  ruralnih područja u potpunosti su neinformisani o  problemu trgovine ljudima.Ulične kampanje sa ciljem podizanja svijesti šire javnosti o problemu trgovine ljudima u BiH  provođene  su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
(HNK) (Mostar, Konjic, Jablanica, Prozor-Rama, Čitluk, Međugorje, Stolac, Čapljina, Neum i Zapadno-hercegovačkom kantonu (ZHK) Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude.Projektom je uključeno 10.000 direktnih korisnika i 30.000  indirektnih korisnika.„Navi put“ je aktivno učestvovao u radu na svim sastancima RMT u toku izvještajnog perioda. Održana su 4 predavanja za širu javnost u  Mostaru Ljubuškom Konjicu i Širokom Brijegu  sa ciljem pružanja informacija o trgovini ljudima  sa posebnim naglaskom o sigurnoj migraciji i radu u inostranstvu. 

Kampanja povodom obilježavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BIH i Karitasom Biskupske Konfederacije u BiH održana je u petak 17. i  subotu 18.10.2014. u gradu Mostaru i privukla je  znatan interes medija iz BiH i regije, te šire javnosti.

Aktivno učešće u kampanji su imali  učenici tri osnovne škole  „Mujaga Komatina“,  VI  i III O.Š. iz Mostara, Koledža ujedinjenog svijeta  te članovi Udruženje mladih psihologa Mostar. Učenici  su priredili izložbu  likovnih radova i fotografija,  koji ilustriraju sve prisutne oblike trgovine ljudima u BiH,  a poseban akcenat u likovnim radovima  stavljen je  na prosjačenje,  koje je nažalost u porastu, posebno u turističkim destinacijama kao što je Mostar.Obilježavanju Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima su prisustvovali i predstavnici OSCE-a RC Mostar i članovi  užeg regionalnog monitoring tima Mostar (RMT), te predstavnici relevantnih institucija.Predstavnice Udruženja i volonteri su dijelili promotivne materijale u kojima su se nalazile informacije o problemu trgovine ljudima, načinima vrbovanja žrtava, vidovi eksploatacije te načini zaštite. U informativnim materijalima su se također nalazile informacije o sigurnoj migraciji. Osim informativnih materijala, dijeljene su i majice sa sloganom „Misliš da se tebi ne može desiti“.Cilj ove kampanje je bio podizanje nivoa svijesti ljudi o prisutnosti problema trgovine ljudima i svih njenih pojavnih oblika te da se ukaže na najčešće metode vrbovanja žrtava trgovine ljudima. Tokom kampanje predstavnice udruženja „Novi  put " su sve prisutne podsjetile da je BiH zemlja porijekla, odredišta i tranzita za muškarce, žene i djecu, kojima se trguje u svrhu prosjačenja, seksualne eksploatacije i prisilnog rada, tako da je veliki broj zainteresovanih građana imao priliku da shvati da svako može postati žrtvom trgovine ljudima, od novorođenčadi, djece, djevojaka, ljudi, pa sve do odraslih žena i muškaraca.Kampanja je i ove godine  privukla veliki broj predstavnika medija,  neki od medija su Dnevni avaz, Dnevni list, Večernji list, , BHT1, Federalna TV, BHT1, TV1,Fena, TV Jablanica, Obični radio, Radio Studio 88, Radio Mostar, Radio Jablanica; portali: Bljesak, Mostar life, Nova sloboda, koji su javnost BiH informisali o održavanju kampanje na području Grada Mostara.

Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima je iznimno važno u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, kao i podizanju svijesti javnosti o ovom fenomenu, koji je jedan od najtežih kršenja ljudskih prava.I ove, kao i prethodne godine, kampanja je pobudila interesovanje šire javnosti za problematiku trgovine ljudima. I ove  godine predstavnicama Udruženja se obratilo dosta mladih ljudi, koje je zanimao problem trgovine ljudima, pogotovu u svrhu radne i seksualne eksploatacije. Svi oni su rekli da zbog loše političke i ekonomske situacije ozbiljno razmišljaju da napuste BiH i potraže posao u inostranstvu, ali da bi se htjeli zaštititi od mogućih zloupotreba i ekspolatacije.Članice udruženja su svima zainteresovanim davali informacije o vidovima eksploatacije, sigurnim načinima dogovaranja posla u inostranstvu te dijelili letke sa informacijama o problemu trgovine ljudima i savjetima za sigurnu migraciju.Svi zainteresovani su upućeni da posjete FB  i  web stranicu Udruženja, na kojoj se svakodnevno objavljuju najnovije informacije o problemu trgovine ljudima, aktivnostima koje Udruženje provodi u cilju prevencije, te da sve sumnjive situacije prijave lokalnoj policiji

Novi Put

Association “New Road”

Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top